کرگدن شماره ۱۳۴ منتشر شد

صدوسی‌و‌ چهارمین شماره کرگدن منتشر شد.

پرونده‌ای درباره مفهوم حاکمیت ملی

راهی به جز گفت‌وگو نداریم

گفت‌وگو با عباس آخوندی درباره ایده ایران

ایران تنهاست

گفت‌وگو با جابر انصاری درباره اهمیت دیپلماسی

غم و درد وطن را مردم فرزانه می‌داند

گفت‌وگو با احسان شریعتی درباره ملی گرایی و نسبت روشنفکران با درد وطن

و با آثار و گفتاری از

مسعود کوهستانی‌نژاد، سیدمحمد بهشتی،حسن لطفی، ابوالقاسم اسماعیل پور، علیرضا دولتشاهی، سعید عدالت‌نژاد، جمال میرصادقی، محسن آزرم، فاروق مظلومی، شرمین نادری، مصطفی سلیمانی، شادمان شکروی، سعید رضادوست

دیدگاهتان را بنویسید