کرگدن شماره ۱۳۳ منتشر شد

صدوسی‌و‌ سومین شماره کرگدن منتشر شد.

  • –ننگی بر گوری

درباره پدیده مشئوم آقازادگی

–تنهایی پر هیاهوی معلم شهید ما

به مناسبت پنجاه سالگی کویر دکتر علی شریعتی
با گفته ها و نوشته هایی از:
هادی خانیکی، جواد کاشی، امیر رضایی، فرامرز معتمد، دزفولی، حسین مصباحیان، حسن صراف، احسان، سوسن و سارا شریعتی

دیدگاهتان را بنویسید