کرگدن شماره ۱۳۱ منتشر شد

صد‌وسی‌یکمین شماره مجله کرگدن قرار بود شنبه در دکه‌های مطبوعات و کتاب‌فروشی‌ها باشد که افتاد به یکشنبه. یک پرونده برای نوشابه این آشغال دوست داشتنی به ضمیمه کلی روایت و داستان خواندنی برای خوب شدن حال بدمان. مرسی که هوای کرگدن را دارید

 •  حسن مطلع:
  ‎ای خدا و ای خدا چندان بگفت
  ‎که در و دیوار با او گشت جفت
  ‎… در بن چاهی همی بودم نگون
  ‎در دوعالم هم نمی‌گنجم کنون
  ‎آه کردم چون رسن شد آه من
  ‎گشت آویزان رسن در چاه من
  ‎آن رسن بگرفتم و بیرون شدم

 

دیدگاهتان را بنویسید