کرگدن شماره ۱۳۶ ویژه نوروز منتشر شد

🖐رفقا سلام
🦏کرگدن چهارده دو صفر (۱۳۶) منتشر شد.
قلعه حیوانات
📖نسخه کاغذی به امید خدا فردا روی دکه می‌آید. در این شب عیدی هوای کرگدن را داشته باشید به رفقای خود هم سفارش کنید که عید و خانه‌نشینی‌شان را کرگدنی کنند.

📔و اما محتوا.
📁یک پرونده پر و پیمان داریم با عنوان قلعه حیوانات.
🎤یک مصاحبه کرده‌ایم با مردی که از گاندوها مراقبت می‌کند.
📖گزارش دیپلماسی و ورزشی هم داریم.
همینطور گفت‌وگو با اشیا.
🪔بعلاوه قصه و روایت و سینما و توصیه‌های نوروزی

دیدگاهتان را بنویسید